Privacy Policy (Politica de confidentialitate)

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date abrogarea Directivei 95/46/CE, in calitate de operator, va detaliem in cele ce urmeaza cand, ce fel si de ce va prelucram datele cu caracter personal , cum folosim, conditiile in care le putem divulga altora cum si cat timp le stocam in conditii de siguranta.
Daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal ne puteti contacta prin e-mail: office@londonbrothers.ro.

Va prelucram date cu caracter personal in scopuri determinate

Avand in vedere calitatea dumneavoastra de reprezentant legal, imputernicit sau persoana de contact, va aducem la cunostinta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în vederea derularii contractului/acordului/ofertei, urmand sa va prelucram datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
-marketing direct, pentru a va tine la curent cu ofertele noastre (produse/servicii).
-executarea contractului incheiat cu entitatea juridica in numele caruia actionati(care include si interactiunile anterioare semnarii acestuia)
-conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente(inclusiv, dar fara a ne limita la autoritatile fiscale si judiciare).

Va prelucram datele cu caracter personal in vederea executarii contractului cu entitatea juridica in numele careia actionati(care include si interactiunile anterioare semnarii acestuia) si pentru indeplinirea obligatiilor noastre in calitate de parte contractanta.

In plus, va prelucram datele cu caracter personal in vederea satisfacerii unor interese legitime, spre exemplu:
– Prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;
– in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura(inclusiv, dar fara a ne limita la redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare incheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitatea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;
– cooperarea cu autoritatile si institutiile publice;
– gestionarea si pregatirea rapoartelor interne, solicitarea de informatii/raspunsuri sau participarea la sondaje, precum si efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice sau in alte scopuri, astfel incat sa ne putem stabili produsele sa intelegem comportamentul clientilor, preferintele si tendintele pietei si pentru a revizui, dezvolta si imbunatati calitatea produselor noastre.

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt divulgate altor terte parti

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura si cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre terti, partenerii nostri contractuali:
– furnizori de servicii respectiv: telecomunicatii, IT, contabilitate, facturare, plati, formare, prelucrare, stocare, arhivare.
– parti contractante si bancile acestora, in legatura cu orice tip de transfer de fonduri;
– consilieri profesionisti, avocati, auditori;
– orice partener de afaceri, investitor, cesionar(actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale(care pot include o fuziune, achizitie, datorie sau vanzare);
– autoritati de reglementare organe profesionale si/sau autoritati publice pentru a ne conforma reglementarilor aplicabile;
– societati care ne asigura servicii de asigurare si/sau re-asigurare;

Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le colectam

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura si cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, colectam urmatoarele date cu caracter personal:
– numarul de telefon;
– adresa de e-mail;
– numele delegatului firmei dumneavoastra;
– datele de facturare obligatorii exercitarii contractului de munca.

Drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi:
– dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;
– dreptul la restrictionarea prelucrarii, care se aplica in cazul in care 1. dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal 2. prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, 3. nu mai avem nevoie de datele dvs.cu caracter personal dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, 4. v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dvs.;
– dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru prelucrarea datelor dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
– dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
– dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP) la adresa postala Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru, nr.28-30, sector 1, 010336 Bucuresti sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro;
– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv profilarea care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este necesara pentru executarea contractului individual de munca sau este permisa de lege.
Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise la adresa de e-mail office@londonbrothers.ro.

Perioada de pastrare

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile(ex. 3 ani de la data incetarii relatiei contractuale sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatie aplicabila(ex. celei specifice domeniului financiar contabil)).

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Datele personale pe care le detinem sunt stocate si protejate in:
– programul contabil si de facturare al firmei(accesibil doar cu username si parola)
– clientul de e-mail(accesibil doar cu parola)
– telefonul mobil, unde sunt stocate numele, numarul de telefonul si clientul de e-mail(accesibil doar cu parola)

Informatii de contact

Autoritatea de supraveghere

office@londonbrothers.ro

Modificări la această politică de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate.